รายการคำศัพท์ในเล่มหนังสือ
สารบัญ "BBL ศัพท์อังกฤษพื้นฐานประถม อัจฉริยะสายพันธุ์ใหม่"

คำศัพท์อนุบาลที่มีสระ A

ดูศัพท์ 103 คำ

คำศัพท์อนุบาลที่มีสระ E

ดูศัพท์ 68 คำ

คำศัพท์อนุบาลที่มีสระ I

ดูศัพท์ 54 คำ

คำศัพท์อนุบาลที่มีสระ O

ดูศัพท์ 89 คำ

คำศัพท์อนุบาลที่มีสระ U

ดูศัพท์ 56 คำ

คำศัพท์พื้นฐานสำหรับอนุบาล

ดูศัพท์ 215 คำ

คำศัพท์พื้นฐาน ป.1

ดูศัพท์ 155 คำ

คำศัพท์พื้นฐาน ป.2

ดูศัพท์ 159 คำ

คำศัพท์พื้นฐาน ป.3

ดูศัพท์ 153 คำ

คำศัพท์พื้นฐาน ป.4

ดูศัพท์ 258 คำ

คำศัพท์พื้นฐาน ป.5

ดูศัพท์ 254 คำ

คำศัพท์พื้นฐาน ป.6

ดูศัพท์ 253 คำ


คำศัพท์หมวดสัตว์

ดูศัพท์ 258 คำ

คำศัพท์หมวดครอบครัว

ดูศัพท์ 58 คำ

คำศัพท์หมวดโรงเรียน

ดูศัพท์ 44 คำ

คำศัพท์หมวดร่างกาย

ดูศัพท์ 108 คำ

คำศัพท์หมวดเสื้อผ้า

ดูศัพท์ 83 คำ

คำศัพท์หมวดกีฬา

ดูศัพท์ 66 คำ

คำศัพท์หมวดอาชีพ

ดูศัพท์ 244 คำ

คำศัพท์หมวดสถานที่

ดูศัพท์ 100 คำ

คำศัพท์หมวดยานพาหนะ

ดูศัพท์ 72 คำ

คำศัพท์หมวดเครื่องใช้ภายในบ้าน

ดูศัพท์ 128 คำ

คำศัพท์หมวดต้นไม้

ดูศัพท์ 40 คำ

คำศัพท์หมวดเรขาคณิต

ดูศัพท์ 40 คำ

คำศัพท์หมวดฤดูกาลและสภาพอากาศ

ดูศัพท์ 55 คำ

การเทียบเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษและไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเทียบเสียงสระภาษาอังกฤษและภาษาไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ช่องทางการสั่งซื้อหนังสือกับเรา

คุณลูกค้าสามารถชำระเป็นเงินสด หรือ ใช้บริการเก็บเงินปลายทาง(ในราคาเท่าเดิม) เราใช้บริการขนส่งของ Kerry พร้อมการแพคสินค้าอย่างแน่นหนา ดังนั้นจึงรับประกันได้ว่าสินค้าจะไปถึงมืออย่างปลอดภัยแน่นอน โดยสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางการขายได้ดังนี้

พิเศษสุด!"สั่งซื้อวันนี้...มีของแถมฟรี ให้ทุกเล่ม"

เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเด็ก ๆได้ลองจับหนังสือเล่มนี้ ก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาทันที เพราะหนังสือนั้นมีสีสันที่สดใส และน่าอ่านมาก เมื่อบุตรหลานของท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะเกิดความสนุกสนานรักในเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ฝึกฝนทักษะจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ผู้ปกครองและคุณครูสามารถนำไปต่อยอด เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนในห้องเรียน หรือเป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับ เด็ก ๆ ต่อไปได้เป็นอย่างดี

สั่งซื้อ 295 บาท
(เก็บเงินปลายทาง)