เนื้อหา: คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอนุบาล

ตัวอย่างรายการคำศัพท์เรื่อง "คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับอนุบาล" มีศัพท์ 214 คำ จากทั้งหมดกว่า 2,500 คำ ในหนังสือ "BBL ศัพท์อังกฤษพื้นฐานประถม อัจฉริยะสายพันธุ์ใหม่"